Kupres.de, Povijest
KUPRES Stare riječi

Nemojte nam zamjeriti, ima ovdje svačega. Ali se nadamo da ćemo jednog dana složiti kvalitetan riječnik starih riječi s područja Kupresa i šire. Ako niste suglasni s navedenim značenjem ili imate drugih primjedbi javite Miroslavu Sučić.

Studeni 2004. g.

A -

ABORAT - POLJSKI WC

Abort - kod nas došao iz njemačkog u doba austrougarske, znači nužnik, mjesto za obavljanje nužde, WC . Označava svaki WC, ne samo poljski. Inače dolazi iz latinskog- znači tjeranje, odbacivanje, odatle i riječ abortus. Upotrebljava se još uvijek u Austriji, Švicarskoj i kod nas. Ivica Celina

AJAT - Prostor u kojemu boravi sitna stoka

ARAR - VREĆA ZA NOSITI ŽITO

ARMEN - Prostor u blizini kuće na kojemu se obično vrše

B -

BAGLIĆ - PLAST--kamara sjena (T.M)

BAKRA - POSUDA ZA KUHANJE PURE - GLINENA, VIDI KOTLUŠA

BALATURA - BALKON

BALEGIJA - OŠTRILO, ZA KOSU, NOŽ
turcizam, na našem jeziku bi bio brus Ivica Celina

BALENĐUK - KOPČA NA SURLI OD SVINJE

BARUNDŽUK - KRPA NA KAPI - BEZ VEZA (VIDI TUMBET)

BAVKA - Dio pribora za klepati kosu - vidi klepati, klepac
mali nakovanj za klepanje kose u obliku većeg četvrtastog metalnog čavla (eksera), zabode se u zemlju kroz drvenu dasku na kojoj se nalazi graničnik. Daska nedozvoljava da metalni dio dublje potone u zemlju prilikom klepanja (kovanja) kose, a graničnik omogućuje lakše držanje kose na bavki. A kovanje se obavlja (čekićem - turcizam) klepcom. - Ivica Celina

BAČENKA - ZIHERICA

BASATI - Lutati, govori bez veze i sl- Sučić,2012/09

BAŠČA - VOĆNJAK-POVRTNJAK (moeže biti i vrt)

Bešika - Kolijevka

BILJAC - VUNENI POKRIVAČ

BODILJI - VILE ZA ĐUBRE - ŽELJEZNE

BOLAN - je novijeg datuma (zadnji 40 god.), prija se govorilo: ajde bolan nebio (bolestan nebio), ili uradi mi to bolan nebio. - Ivica Celina

BONA -

BORŠA - TORBA

BOZAVCI - VRSTE ČARAPA - VUNENI

BRONZIN - METALNI LONAC

BRUS - vidi vodir

BURGIJA - SVRDLO, ZA DRVO
– turcizam, borer je germanizam, a naš izraz bi bio svrdlo i za drvo i za metal - Ivica Celina

C -

COKULE - CIPELE

Č -

ČAKIJA - mali džepni nožić (T.M.)

ČAKŠIRE - HLAČE OD SUKNA

ČANJAK - POSUDA

ČATALA vidi ČENGELE - vješala za obradu svinje prilikom klanja

ČERAN - TAVAN

ČENGELE vidi ČATALA

Ć -

ĆEMER - REMEN

ĆUSKIJA - METALNA POLUGA ZA PROBIJANJE RUPA U ZEMLJI

D -

DIVANA - Nešto poput terase, ili prostor za ostavu

DOLAC - Udolina

DRLJAČA - VIDI RENDAČA

DROOLJE - TKANJE OD ODBAČENE ODJEĆE ZA PROSTIRKU (VIDI KLAŠNJE)

Đ -

ĐILO - PRSLUK UZ ODJELO

ĐOLAN - ZGLOB (izvor: Tokić Miro Ludwigsburg)

DŽOKA - PRSLUK OD SUKNA S GAJTANIMA

E -

F -

FIRANGLA - ZASTOR
– dolazi iz njemačkog (Vorchänge) naš izraz je zavjesa - Ivica Celina

FUČIJA - DRVENA POSUDA ZA SPREMANJE I TRANSPORT VODE (NA LEĐIMA)

G -

GANJAK - HODNIK
– Germanizam (Gang – prolaz), kod nas hodnik - Ivica Celina

GOSPOINA - VELIKA GOSPA

GRUŠENIK, GRUŠALINA - MLIJEKO, NAKON ŠTO SE KRAVA OTELI

GUVNO - vidi ARMEN

H -

Haivan ('aivan)- stoka - Ivica Celina (nevaljao čovjek, SM)

I -

INSAN, I'SAN - ČOVJEK – ljudsko biće - Ivica Celina

J -

JALOVA -"  Jalova " se koristi uz imenice ženskog roda neovisno da li su to životinje ili ljudi.

Jalova žena- žena koja ne moze zanijeti - imati potomstvo

Jalova krava - krava koja ne moze ostati stelna   itd.
-a, neplodan, krava, zemlja, itd - Ivica Celina

"Zdenka Kuna" <kuna@croatia-tours.hr>

JAČERMA - ZIMSKI KAPUT BEZ RUKAVA

JELEK - PRSLUČIĆ ZA ŽENE

JULAR - STAVLJA SE KONJU NA GLAVU, NAJČEŠĆE JE IZRAĐEN OD KOŽE

JUPKA - TIJESTO ZA PITU MS
- turcizam jufka, naš izraz lisnato tijesto - Ivica Celina

K -

KACA - Drveno bure za kiselit kupus

KAJASE - SLUŽI ZA UPRAVLJATI KONJEM KADA JE UPREGNUT (vidi Žvalje) - M.S.

KALAGIJA - Oklagija

KALJIKE - KLIZALJKE

KANDŽIJA - BIČ ZA KONJE
– turcizam, naše bič - Ivica Celina

KAPULA - LUK
– italijanski izraz za luk - Ivica Celina

KAŠIKA - ŽLICA – turcizam , naš izraz žlica - Ivica Celina

KIKLJA - SUKLJA

KLAŠNJE - FINIJE TKANJE ZA PROSTIRKU ŠIRINE CCA 1M

KLEPAC - Nešto poput čekića, služi za klepati kosu
– je naš izraz za čekić, pošto je čekić turska rič, ako putujete kroz Sloveniju vijetćete natpise na podutećima : kleparstvo –kovanje. - Ivica Celina

KLEPATI - Izvući profil oštrice kose (ne kose na glavi) na što tanje, da bi bolje kosila.

KLINČORBA - VARIVO S KRUMPIROM, BEZ MESA (ĆORAVI PAPRIKAŠ)

KLIS - Igra

KOLOPITNJAK - PEČENO PRAZNO TIJESTO ZA PITU

KOMARA - KOD UDAJE

KOMAČA - konju oko vrata, za vuču konjskih kola

KOMAŠTRE - Lonac na lancu

KOPANJA - DRVENA POSUDA ZA BRAŠNO

KOPARAN - SAKO OD SUKNA

KORIČNJAK - NOŽ

KOS - Staja, Štala (izvor: Tokić Miro Ludwigsburg).

KOSAC - Čovjek koji kosi.

KOSIRICA - vilica, donji dio usta (T.M)

KOTLUŠA - POSUDA OD GLINE

KOŽUN - KAPUT OD KOŽE

KOČAK - MJESTO ZA STOKU

KOŠEVINA - Vrijeme kada se kosi trava, u Kupresu od lipnja do sredine kolovoza

KREDENAC - VITRINA

KUDILJA - ... ZA DRŽANJE VUNE

KUMPIRAČA - PITA OD KRUMPIRA

KUNDURE - Cipeletine ili bakande (izvor: Tokić Miro Ludwigsburg)

KUTLAŠA - DRVENA ŽLICA

L -

LANCUN - PLAHTA

LEDINA - PROSTOR NA KOJEMU NEMA NIŠTA

LOJENICA - LOJENA SVIĆA

LUMBRELA - KIŠOBRAN

M -

MANITATI Pričati bez veze, vidi BASATI - Sučić, 2012/09

MAKSUZ - UPRAVO ZBOG TOGA, NAMJERNO

MARVA - STOKA

MAŠICE -
– to su veće pincete, hvataljke pomoću kojih se žar pomjera na željeno mijesto - Ivica Celina

MLAĆANICA - mliko kojem je oduzeta mast, maslo, puter (buter-njemački), mlaćenjem ili metenjem - Ivica Celina

MESTI - Odvojiti maslac od navlake

Modar – je nas stariji izraz za plavu boju - Ivica Celina

MODRA - HALJINA S FALTERIMA

MOŠNJE - MUDA

MRLJINA - STRVINA

MUDA -

MUDANTE - GAĆE

MUTAP - POKRIVAČ ZA KONJA

N -

NAKURANJAK - vuneno pletivo za muški spolni organ

NAVILJAK - Mali plast sjena (cca 50 kg)

NAVLAKA - Nešto poput vrhnja


- povlaka, vrhnje, Kajmak-turcizam, kad mliko stoji ili kad se uzvari tad na povrsinu izlazi mast (zato se zove vrhnje jer je na vrhu) koja se drvenom letvom povuče u drugu posudu (Pa se i zove povlaka-povući ili navući) - Ivica Celina

NAČINE - CRVENI NA S PUCAMA

O -

ODKOS - Poko_eni prostor iza kosca

OPUTA - KOŽNI ....

OPUTARI - OPANCI OD KOŽE

OTOMAN - KAUČ

P -

PADELA - ZDJELA

PAPTE - UKRAS NA REMENU

PELEŠ - PRAMEN KOSE

PERLA - UKRAS OD PAUNOVA PERA

PITONJANJE - Igra s kamenčićima

PITONJCI - Kamenčići za igru pitonjanje

PLAST - Stog sijena u obliku zaobljenog stošca

PLATICA - DRVENA DASKA NA KOJOJ SE PERE VEŠ

POJATA - Pojata (teza, potleušica) Pojata (u Lici je u muškom rodu — pojat) ima značenje: staja, hlijev, tor, pljevara, vajat, koliba, sjenik (Čilipi), košara (sjeverna Dalmacija), kuća za slamu, sijeno i spavanje ljudi. Riječ pojata je vrlo stara, nalazimo je u starocrkvenoslavenskom u značenju "krov kuće", u bugarskom "staja za ovce, obor, tor"... Slob.d.

POPARA - KRUH S VODOM

PRAKLJAČA - DRVENA UDARALJKA ZA PRANJE VEŠA

PREGAČA - OBIČNA PRGAČA, SRMANA PREGAČA
dolazi od riječi pred gačah( nešto ispred gaća), i pregaču su nosili i muški i ženski kod poljoprivrednih radova da bi se manje prljale gače, obično je bila neke tamnije farbe - Ivica Celina

PRELA - Uređaj za proizvodnju vunenog konca

PRISNAC - PITA OD ZELJA

PRTOKO - NARANDŽA

PRŽANJ - POSUDA ZA PRŽENJE KAVE

PRŽINA - PJESAK

PRČEVIT - PONOSAN -

R -

RAJTOZE - HLAČE OD VALJANA SUKNA
– dolazi iz njemačkog i označava hlače za jahanje (Reithose) - Ivica Celina

RENDAČA - JELO, PITA, OD KRUMPIRA I BRAŠNA

RUDA - Drveno rudo na konjskim kolima

S -

SAMAR - POPUT SEDLA

SEPET - Pletena posuda volumena nešto manje od m3.

SICA - VIDI RENDAČA
– mala sjekirica za sitnjenje krompira, zelja ili druge hrane, u upotrebi je još i danas , a drvena posuda u kojoj se sitnila hrana je sicavica. Sicanje –siječenje, sitnjenje. - Ivica Celina

SICATI - Sicat' kupus, tj. pripremati kupus za kiseljenje, Sijeći na sitno,

SINIJA - MALI STOL

SINJSKI KOLAC - KOLCI ZA TRANSPORT SIJENA (SIJENA)

SOLAR - VIDI BALATURA,

SPIRINE - Napoj za blago, stoku (izvor: Tokić Miro Ludwigsburg).

SRMANA PREGAČA - VIDI PREGAČA

STAP - Duguljasta posuda izrađena od drva koja služi za mesti 

STEVENA - BREĐA,

STORE – Dolazi iz njemačkog, označava zavjesu - Ivica Celina

STOŽINA - Drveni stup na sredini armena

SUKNO - GRUBO VUNENO TKANJE

Š -

ŠARCI -

ŠARVALE - HLAČE S TUROM
- ili dimije dva imena za široke hlače, u nekim krajevima turske su šarvale, u nekim dimije kod nas su dimije široke hlače za žene, a šarvale za muške. - Ivica Celina

ŠĆIGA - Kajla, klin

ŠESAN - Lijep

ŠKIJA - DUVAN - DUHAN

ŠORKE -sareni terluci 

ŠPAJ'Z - Ostava za hranu

ŠPRAJC - Za prevoz sijena na konjskim kolima

ŠTAGALJ - spremište za sjeno iznad stale (T. M.)

Štekla - Ručka za vrata (SM)

ŠTRANGE – Štrange je njemačka riječ (Strängen ) konac , konopac, lanac za vući - Ivica Celina

ŠUVELI - Sumnjivo

T -

TAKUIN - NOVČANIK

TARAČA - KRPA ZA BRISANJE

TEPSIJA -

TERLUCI -

TEĆA - ZDJELA

TIRIT - SMJESA OD SIRA, JAJA I DR., VIDI TIRITAČA

TIRITAČA - PITA OD SIRA

TOR - PROSTOR NA OTVORENOM U KOJEMU BORAVI STOKA (OVCE, )

TRAP - OSTAVA U ZEMLJI

TRAVERŠA - PREGAČA

TRKLJA - KADA SE SADI GRAH, ZABADA SE U ZEMLJU

TRONOŽAC - MALA STOLICA

TRUSA - NARODNO KOLO

TUMBET - KRPA NA KAPI - IZVEZENA (VIDI BARUNDŽUK)

TUR – proširenje na hlačama pozadi, sto je bilo uobičajeno u srednjem stoljeću. Dolazi od turske riči tur – guzica- - Ivica Celina

TUČKA - PIRE OD KRUMPIRA

U -

ULAR - remenje (obuično konžanto) koje stavlja na glavu konja (vidi žvalje i kajase) - M.S.

UPLITNJAK - UKRAS ZA KOSU S PUCAMA

UPREGNUTI - Obično upregnuti koknja, a može se upregnuti čovjeka, bar u prenesenom značenju.

USTRA - BRITVA

UZDA -

V -

VAGIR - Drvena ili željezna poluga za koju se kače štrange. Prilikom vo+nje zapre+nih kola nalazi se iza zadnjih nogu konja.

VARČAK - ŽELJEZNA POSUDA ZA ŽITO

VARENIKA - kuhano mljeko (T.M)

VAZDA - UVIJEK

VIJARA - Uređaj za čišćenje žita - M.S.
– mašina za stvaranje vihora, vjetra. Koristi se za odvajanje pljeve (plive) tj. Omotača oko žitarica, koji je lakši od zrna pa ga vijetar nosi dalje a zrno pada direktno u posudu. Ovu mašinu su u naše krajeve uveli austriski inžinjeri, kao i mnoge druge poljoprivredne mašine. Do tog vremena se čekalo na vjetrovito vrijeme da bi se lopatom žito bacalo u zrak, zrno bi odmah palo na zemlju pošto je teže a lakše primjese žita bi vjetar dalje odnosio - Ivica Celina

VINTA - Ručica za pritezanje kočnica na zaprešnim kolima - M.S.

VINTATI - Kočiti - M.S.

VODIR - Posuda u kojoj kosac drži brusja
– drvena , limena a danas i plastična posuda koja visi koscu o pojasu (pasu – kaiš,turski izraz ) i u njem se nalazi brus i voda. Prilikom brušenja se brus mora uvijek prati u vodi inače se polijepi metalnim opiljcima i potrošenim zrnima kamena sa brusa te dalje nemože brusiti. - Ivica Celina

VRETENO - sredstvo za izradu vunenog konca

VRŠAJ -

VUŠTAN - SUKNJA

Z -

ZEJTAN - JESTIVO ULJE
- turcizam, naša rič je ulje - Ivica Celina

ZOBNICA - TORBIC ZA ZOB

ZVIZDAN - JAKO SUNCE

ZVIZGO - BUDALETINA

Ž -

ŽVALJE Metalna poluga koja se stavlja konjima u usta - M.S.